PiCRT

Zamieszany v1.0: critbit95
Rozpoczęto2020-01-01
Tag
Status

CO

I have a Pi, I have a CRT, PiCRT
I have a Pi, I have a Wheel, PiWheel
PiCRT, PiWheel.
Pi_Wheel_CRT_Pi.

Status

 • Pi zostało przytaśmowane do kierownicy
 • Kierownica działa, ale słabo - trzeba wymienić potencjometr.
 • Potencjometr zamówiony z Ali: https://www.aliexpress.com/item/32999369655.html - idzie.
 • Pi jest podłączone do CRT. Domyślnie startuje demonix wyświetlający obrazki z folderu ~/images (slides.service)
 • Potestowałem MQTT - wygląda na to że może broadcastować w sieć stan kierownicy conajmniej 10x/sek

Wyświetlanie slajdów:

fim -a -d /dev/fb0 /home/pi/images/* -c 'while(1){display;sleep "30";next;}'

Test kierownicy:

import signal
from xbox360controller import Xbox360Controller


def on_button_pressed(button):
  print('Button {0} was pressed'.format(button.name))


def on_button_released(button):
  print('Button {0} was released'.format(button.name))


def on_axis_moved(axis):
  print('Axis {0} moved to {1} {2}'.format(axis.name, axis.x, axis.y))

try:
  with Xbox360Controller(0, axis_threshold=0.2) as controller:
    # Button A events
    controller.button_a.when_pressed = on_button_pressed
    controller.button_a.when_released = on_button_released

    # Left and right axis move event
    controller.axis_l.when_moved = on_axis_moved
    controller.axis_r.when_moved = on_axis_moved

    signal.pause()
except KeyboardInterrupt:
  pass

Test MQTT spamu:

from time import gmtime, strftime, sleep
import paho.mqtt.client as mqtt

client = mqtt.Client()
client.connect("10.14.10.82",1883)

cnt = 0

while True:
	client.publish("test",str(cnt) + " " + strftime("%H:%M:%S", gmtime()))
	sleep(0.1)
	cnt+=1
 • picrt.txt
 • ostatnio zmienione: 2020/09/29 17:42
 • przez yasiu